กิจกรรมสาธิตสัมพันธ์ หลักสูตรที่ 1 การถ่ายทำและตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ วันที่ 21 เมษายน 2565
p2
 
p3
 
p4
 
p5
 
p6
 
p7
 
p8
 
p9
 
p10