กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์”ร้อยหลอด”🧶
จุดเริ่มต้นของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรง นำไปสู่ศิลปะต่างๆที่สวยงาม กิจกรรมนี้เด็กๆได้ร่วมกันใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
มีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรม ทั้งส่งเสริมทักษะทางสังคมที่ดีในการแบ่งปันอุปกรณ์ขณะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
 
l1
 
l2
 
l3
 
l4