กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตาม จังหวะ โดยใช้เสียงเพลง การปฏิบัติตามสัญญาณ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เครื่องเคาะจังหวะ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ

และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไปยังทิศทางต่างๆ

 

j1

 

j2

 

j3

 

j4