วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
“วัสดุผสม คือ วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงาน และวันนี้เด็กๆได้ลงมือทำ เปเปอร์มาเช่ ที่มาจากการนำเอากระดาษ กาว และน้ำ
ผสมกัน พร้อมตกแต่งชิ้นงานกันอย่างสนุกเพลิดเพลิน
 
n1
 
n2
 
n3
 
n4
 
n5
 
n6
 
n7
 
n8
 
n9
 
n10
 
n11