SATIT PKRU จิตอาสา การช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม หนึ่งในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

305662229 570584824857613 785010569411497830 n

 

ท1

ท2

ท3

ท4

ท5

ท6

ท7

ท8

ท9

ท10

ท11

ท12

ท13

ท14

ท15

ท16