วันนี้พี่ๆ ชั้นอนุบาล 3/3 นำภาพบรรยากาศกิจกรรมการประกอบอาหาร“ส้มตำ ไก่ย่าง”
ผ่านการเรียนรู้ในหน่วย”ฉันรักเมืองไทย” เรื่อง สยามเมืองยิ้ม “อาหารไทย” ซึ่งเด็กๆได้ร่วมกันเสนอเมนูอาหารที่สนใจ นั้นก็คือ “ส้มตำไก่ย่าง”
กิจกรรมวันนี้เป็นการให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบและวิธีการทำส้มตำไก่ย่าง
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักการสังเกต การรอคอย และมีความสุข
 

s1

 

s2

 

s3

 

s4