กิจกรรมตลาดนัดกินเจ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการถือศีลกินผัก อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นภูเก็ต
เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนอาหารเจซึ่งกันและกัน
 
j1
 
j2
 
j3
 
j4
 
j5
 
j6
 
j7
 
j8
 
j9
 
j10
 
j11
 
j12
 
j13
 
j14
 
j16
 
j17
 
j18