ฝึกจิตสมาธิ กำหนดลมหายใจ
เช้าวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะครู นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง การฝึกจิตสมาธิ กำหนดลมหายใจ ตามแนวจิตวิทยา การนำสมาธิ/สติที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม MINI (Mindfulness in Organization) ที่คณะครูและนักศึกษาฝึกสอนได้เข้าร่วมอบรมจึงได้นำมาฝึกกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณถึงคุณค่าของการพัฒนาจิต และการสร้างจิตสำนึกในองค์กรต่อสังคมให้แก่ คณะครู นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียนของเรา
 
S 78569503
 
S 78569501
 
S 78569500
 
S 78569499
 
S 78569498
 
S 78569497
 
S 78569496
 
S 78569481