"กิจกรรมวันลอยกระทง"
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ประเภทของกระทง และการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุต่าง ๆ
ร้อมทั้งจัดสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้ลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งยังปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป
 
l2
 
l3
 
l4
 
l5
 
l6
 
l7
 
l8
 
l9