มหัศจรรย์ หิน ดิน ทราย
สัปดาห์นี้เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลได้เรียนรู้เรื่อง หิน ดิน ทราย โดยเด็กๆได้ไปสำรวจหิน ดิน ทราย บริเวณโรงเรียน
ทำให้เด็กเกิดทักษะการสังเกตและเกิดทักษะการแยกแยะเป็นอย่างดี
h2
 
h3
 
h4
 
h5
 
h6
 
h7
 
h8