ฝึกสมาธิ กำหนดสติก่อนเรียน
การฝึกสมาธิ กำหนดสติก่อนเรียนในคาบโฮมรูมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ก่อนเรียนวิชาแรกของวันเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้คลื่นสมองสงบและช่วยให้จิตใจจดจ่อขึ้น
ในการเรียน จะได้เข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 
w2
 
w3
 
w4
 
w5
 
w6
 
w7
 
w8
 
w9
 
w10
 
w11
 
w12
 
w13
 
w14
 
w15
 
w16
 
w17
 
w18
 
w19
 
w20
 
w21