ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่  8/2565 (ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

กดเพื่อดูรายละเอียด