ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Download ที่นี่