ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ปกครองนำเด็กมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องครุอันดามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หากผู้ปกครองไม่นำเด็กมารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ : ลำดับที่แสดงในประกาศผลการคัดเลือก
เรียงตามหมายเลขใบสมัคร

*หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
089 - 4732624 นางภัทรปพร พิมพ์หอม (ครูเราะห์)

 

Download ที่นี่