ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563  ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวนักเรียน

Download ที่นี่