โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครครู สำหรับผู้สนใจในการเข้าร่วมทีมกับโรงเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก ที่นี่