วันที่ 18 - 23 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นางสาวพลอยใส อัครพงศ์ชนพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์แบบออนไลน์ในงาน ”24 Junior Session of Astronomical Society of Japan"
ในกิจกรรมครั้งนี้นางสาวพลอยใส อัครพงศ์ชนพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์แบบออนไลน์ ในหัวข้อ "การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวอังคาร" โดยมี นายนัทธพงศ์ ส่งอำไพ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 
นอกจากนักเรียนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ในเวทีต่างประเทศแล้วนั้น ครูที่ปรึกษาและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเพื่อดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์,
หอดูดาวแห่งชาติดอยอินทนนท์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
ไ1
 
ไ2
 
ไ3
 
ไ4
 
ไ5
 
ไ6
 
ไ7
 
ไ8
 
ไ9
 
ไ10
 
ไ11
 
ไ12
 
ไ13
 
ไ14
 
ไ15