ขอเชิญผู้ปกครองและลูก ๆ สาธิตฯ ที่สนใจใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมกับกิจกรรมดี ๆ ๔ หลักสูตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๖๕ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ ๑๙ เมษายน ๖๕ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถสมัครรได้ที่ https://forms.gle/MyJRYe1wmnymU6L37

หมายเหตุ
ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งผลการตรวจ ATK ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม ๑ วัน

D7C7678A 53DE 4B8F A02A 7F8C24FFEDE0F1584FE2 7FAA 4365 8DA1 166B40EE050ED7C7678A 53DE 4B8F A02A 7F8C24FFEDE034612224 9EB7 4EB6 9E56 0EECB040212F991097C7 BD05 4719 8E39 8BA067F140B7