ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอธิพัชร์ สุพรจิรพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ รองผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนคนเก่งของเรา

สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สิงโตทะเลหายากกำลังฟื้นคืนชีพตามที่ประชากรของมัน เพิ่มขึ้น 5