โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้น เพื่อระลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของไทย
การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์ อินทฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษา มากล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษาทุกคนด้วยค่ะ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากครูสอนภาษาไทย อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ครูสอนร้องเพลง และแรปเปอร์ผู้มากประสบการณ์ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการสุนทรพจน์ และ Satit Rap Stars! Season ๒ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของเราด้วยค่ะ
๑. นางสาวปาริชาติ นักการรอง ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (สพป. ภูเก็ต)
๒. อาจารย์เกศวรางค์ นิลวาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๓. อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๔. นายสันติ ทองเกิด แรปเปอร์ผู้มากประสบการณ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรายการ The Rapper ๒๐๒๐ (PMC Team)
๕. นายคุณากร จินดา ครูสอนร้องเพลง โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ยามาฮ่าภูเก็ต
ขอขอบคุณคณะกรรมการ ครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
แอดมินไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน และการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ
 
q1
 
 
7
 
q3
 
q4
 
q5
 
q6
 
q7
 
q8
 
q9