Satit บินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ปิดเทอมนี้แฟนเพจหลายท่านคงจะออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความสุขกันถ้วนหน้าเลยใช่ไหมคะ ชาวสาธิตก็เช่นกันค่ะ ยกทีมบินลัดฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียกันเลยทีเดียว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่เคยปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยสูญเปล่าค่ะ ปิดเทอมนี้คุณครูณัฐพงษ์และคุณครูชุติกาญจน์รับบทหัวหน้าไกด์นำเที่ยวพาเด็กๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน English Chinese Program เข้าร่วมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ด้านความรู้เกี่ยวกับลัทธิขงจื้อและปรัชญาขงจื้อ ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก 儒家思想殊胜 rújiā sīxiǎng shūshèng “ความเหนือกว่าของจิตวิญญาณด้วยลัทธิขงจื้อ ” และได้เรียนรู้ “孝” xiào ความรู้คู่ความกตัญญู ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านภาษาแล้ว นักเรียนยังได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสถานธรรม ZHANG SHAN SHENG TANG ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ค่ะ ขอขอบคุณครูณัฐพงศ์ วิจารณ์และครูชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ ที่ได้ดูแลนักเรียนตลอดการเดินทางค่ะ และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะว่าแล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจเหล่านี้กันเลยค่ะ
 
m1
 
m2
 
m3
 
m4
 
m5
 
m6
 
m7
 
m8
 
m9
 
m10
 
m11
 
m12
 
m13
 
m14