เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทีมสาธิตระดับประถมศึกษาร่วมด้วยคุณครูและนักศึกษาฝึกสอนช่วยกันปรับปรุง ตกแต่งสีสันพื้นทางเดินบริเวณรอบๆ อาคารเรียนและกำแพงโรงเรียน
รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อความสะอาดและความงามสำหรับต้อนรับการกลับมาของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้
t1
 
t2
 
t3
 
t4
 
t5
 
t6
 
t7
 
t8
 
t9