ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตรประภัสสร์ กออุดมรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ KAZAKHSTAN & THAILAND KIDS FINSWIMMING MATCH BI-FIN 50,100 M.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 2 รายการ 100 M. BF Girls 2013-2014 , 50 M. BF Girls 2013-2014
- ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน RELAY MIX 5x50 BF
 
1
 
S 5234768
 
S 5234769
 
S 5234770