วันที่ ๔ มีนาคม ๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษาได้รับเกียรติจาก นพ.วิวัฒน์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา และทีมพยาบาล พร้อมทั้งผู้ปกครองเครือข่ายฯ มาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID -19) สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนประถมศึกษาก่อนปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักเรียนรู้จักเฝ้าระวังตนเอง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน

IMG 0019

IMG 0003

IMG 0008

IMG 0010

IMG 0011

IMG 0012

IMG 0013

IMG 0031

IMG 0030

IMG 0028

IMG 0027

IMG 0025

IMG 0022