เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกัน Covid-19 ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการทดลองเปิดเรียนออนไลน์ช่วงแรก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกหนังสือให้กับนักเรียนในระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้ามารับหนังสือเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา (อาคาร 11) ในวันและเวลาตามเอกสารแนบ

97676342 2780180898757914 1755025715633324032 o

97515310 2780180625424608 6868599836787081216 o