โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายปฐมวัย แจ้งกำหนดการรับเอกสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ว้นที่ 26 -27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น.
หมายเหตุ หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับเอกสารได้ในวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะดำเนินการจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ผู้ปกครองแจ้งไว้กับทางโรงเรียน ขอบคุณค่ะ

98086569 664178230797793 2875163077739806720 n